שבח שירותי סיעוד ורווחה בע"מ - חג, יום חופשי - כמה ולמה?
דף הבית >> עובדים זרים >> חג, יום חופשי - כמה ולמה?


לפסק הדין המלא לחץ כאן


פרשנות שניה – 


לאחר ההעלאה ב 01/12/2017 יצאו בהודעה באתר האינטרנט של ' קו למעסיק ' :
חופשה שבועית - עובד זכאי לחופשה מידי שבוע של 25 שעות על פי פסיקת בי"ד ארצי לעבודה, לרוב ממוצאי שבת ועד יום ראשון בערב, אך יכול לבחור בכל יום בתיאום מראש. רשאי העובד, בהסכמת המעסיק כמובן, לעבוד ביום החופשה שלו ולקבל פדיון כספי ליום זה לפי שכרו החודשי מחולק ל- 25 ימי עבודה כפול 150%.
בהתאמה לשכר המינימום החדש בעבור עבודה ביומו החופשי של העובד יהיה על המעסיק לשלם 318 ₪.
 
5300 ₪ חלקי 25 = 212 ₪ (ליום עבודה רגיל) כפול 150%= 318 ₪.
*חשוב להדגיש שקו למעסיק שמרו על אותה פרשנות משפטית מאז הפסיקה ועד ההבהרה שיצאה בינואר 2020 ע"י עו"ד נואה נאמן.עם הקמת אתר כל זכות בסיוע משרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל, בעמוד ' מנוחה שבועית לעובד זר בסיעוד ' נכתב ש " עובד שהועסק בשעות מנוחה שבועית זכאי לשכר בשיעור של 150% משכרו הרגיל " כלומר - 318 
בשלב מאוחר יותר נערך הדף והוסיפו ש " יתכן שניתן להסיק מפסק דין זה (
ע"ע 11874-03-16) שעובד שעבד במהלך המנוחה השבועית זכאי בנוסף לתשלום עבור יום עבודה אחד בערך של 150% (318 ₪), גם לתשלום עבור שעת עבודה אחת בערך של 150% (43.68 ₪) ובסה"כ לגמול עבור עבודה ביום המנוחה בסך 361.68 ₪, וזאת בנוסף למשכורתו החודשית הרגילה. " 
 

עדכון ינואר 2020 -

באמצעות תאגיד א.גונן (שבח) שירותי סיעוד, התבשרנו על פרשנות משפטית של עו"ד נועה נאמן מיחידת הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לפיה (כפי שנקבע בפס"ד ע"ע 11874-03-16) גמול עבור עבודה ביום החופשי הינו 361.68 ₪. מצ"ב להלן.

ע"וד נועה נאמן במסגרת תפקידה פועלת במטרה להסדיר את נושא ההעסקה של העובדים הזרים, מתוך שמירה על זכויותיהם ומתוך שמירה על האינטרסים של מדינת ישראל ואזרחיה. במסגרת תפקידיה בין היתר, פרסום זכותונים; פרסומי חקיקה ונהלים רלבנטיים לעובדים ולמעסיקים; פרסומים אחרים: של פסקי דין ומידע נוסף הרלבנטי לעובדים הזרים ולמעסיקיהם. לפרטים נוספים אודות הממונה 


בעקבות פרשנות זו - באתר כל זכות ערכו את עמוד ' מנוחה שבועית לעובד זר בסיעוד ' ובו נכתב כי "מאחר והמנוחה השבועית היא בת 25 שעות, על המעסיק לשלם לעובד 150% משכר העבודה היומי הרגיל של העובד + שעת עבודה נוספת בערך של 150%, וזאת בנוסף למשכורתו הרגילה. " - כלומר 361.68 ש"ח מצ"ב להלן  
 

 
(המידע המעודכן ביותר רשום בסוף הדף כדי שתקראו ותבינו מה עומד מאחורי המספרים)

עובד זר בענף הסיעוד, זכאי לתשעה ימי
חג בשנה לפי מוצאו ודתו, מתוך רשימת חגים לפי מדינתו. יום חג הינו שבתון שאורכו 25 שעות רצופות, כאורכו של יום מנוחה שבועי. אין כפל תשלומים במקרה ויום החג "נופל" על יום מנוחתו השבועי. גמול כספי לעובד שהועסק ביום זה הינו שכר יומי כפול 150% . אך פה מתחילה המחלוקת - כמה משלמים לעובד עבור עבודה ביום מנוחה שבועי / ביום חג?

נכון להיום שכר המינימום (ברוטו) הינו 5300 ₪ חודשי, 212 ₪ יומי, 29.12 ₪ שעתי.
 
אז קצת רקע לפני

ב 01/07/2016 היתה העלאה של שכר המינימום ל 4825 ₪ (ברוטו) כאשר יום עבודה עמד על 193 ₪, ויום מנוחה עומד על 289.5 ₪.
הכל השתנה כאשר ב 07/07/2016, על פי פסיקת ביה"ד הארצי לעבודה נקבע שאורכו של יום מנוחה הינו 25 שעות רצופות.  
בעקבות הפסיקה, רשות האוכלוסין וההגירה לא הוציאה הוראה ברורה לגבי גמול עבור עבודה ביום המנוחה, למרות פניות רבות של תאגידים ומשפחות מעסיקים תשובת הרשות היתה, שהשינוי מתייחס למספר השעות שמגיעות לעובד ביום המנוחה 25 שעות במקום 36 שעות.
לאחר פסיקת בית הדין התחילו פרשנויות רבות לחוק ומכאן ההבדלים בין העמותות, אתרי הזכויות, התאגידים, וחברות הסיעוד.

 (ארצי) 47576-10-12‏ ‏ אריה זטלמן ז"ל נ' ולנטינה פטרוב
לפסק הדין המלא לחץ כאן


פרשנות ראשונה –


לאחר פרסום הפסיקה (ע"ע (ארצי) 47576-10-12), עמותת ' קו לעובד ' בפרשנות המשפטית שלה קבעה כי אם מספר השעות עלה ל 25, יש צורך לשלם גם עבור השעה הנוספת.
כלומר, אם עבור 24 שעות ביום המנוחה משלמים 289.5 אז עבור השעה ה 25 צריך גם להוסיף 25.94 X 150% = 38.91 ₪.
289.5 + 38.91 = 328.41 ₪ עבור 25 שעות מנוחה.
עמותת ' קו לעובד ' קבעה שביום המנוחה השבועי / חג חובה לשלם 328 ש"ח ומאז הם דבקים בהחלטה שלהם מול המטפלים, מול המעסיקים ובבתי המשפט. בכל העלאה מיולי 2016 ועד היום ממשיכים באותו כיוון.
לפי פרשנות שלהם, נכון להיום שכר עבור עבודה בחג/ביום החופשי הינו 361.68 ₪. עבור 24 שעות ביום המנוחה משלמים 318 אז עבור השעה ה 25 צריך גם להוסיף 29.12 X 150% = 43.68 ₪. 318 + 43.68 = 361.68 ₪ עבור 25 שעות מנוחה.

פסק דין המאמת את פרשנות עמותת ' קו לעובד ' - מעסיק נדרש לשלם שעה נוספת אחת לפי גמול של 150% עבור עבודה ביום המנוחה.
תקציר של פסק דין רלוונטי ע"ע 11874-03-16 בית הדין בארצי לעבודה 29/05/2017

 

עדכון יולי 2020 - 
 
תשלום בגין עבודה בימי חג - עמדת הממונה על זכויות עובדים זרים 
 
בעקבות פירסום פסק דינו של בית הדין הארצי (עע (ארצי) 38313-03-18 אילן איגוד ישראלי לילדים
נפגעים-מיכאל מוחדינוב, ניתן ביום 01.06.2020 , להלן: "פסק הדין") להלן עמדת הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה בנושא תשלום
בגין ימי חג לעובדים זרים בסיעוד בית.
 
לפסק הדין המלא לחץ כאן
 
בפסק הדין הנ"ל אשר ניתן לאחרונה צוין כי :
"עובד חודשי שהפסיד יום עבודה בשל חג לא נגרע שכרו החודשי. אם מעסיקו יקרא לאותו עובד חודשי לעבוד ביום
החג שהוא לא היה אמור לעבוד בו יהא האחרון זכאי – מעבר לשכרו החודשי – גם לתשלום עבור יום העבודה הנוסף
בחג (תשלום שערכו כערכה של עבודה במנוחה שבועית)."
 
כלומר – מעבר לתשלום החודשי, יש להוסיף לשכרו החודשי הרגיל תשלום בעד יום עבודה ביום החג כערכו של יום
עבודה במנוחה השבועית- היינו סך של 150% מערך שכר העבודה הרגיל ובסה"כ יקבל 250% בעד העבודה ביום החג.
עובד זר בסיעוד ביתי שנדרש לעבוד בחג יהיה זכאי לתשלום שכרו החודשי המלא ובנוסף לתשלום כפי שהוא מקבל
על עבודתו במנוחה השבועית, דהיינו נכון להיום סך של 361.68 ₪ + שכרו החודשי.
 
עלתה טענה כי, במקרה בו היוזמה לעבוד במהלך החג היא של העובד, אזי התשלום יהיה בגובה 150% ולא 250% כלומר,
התשלום יהיה 361.68) תעריף לתשלום עבור עבודה בחג( פחות 212 ₪ )שכר העבודה היומי המשולם במשכורתו
החודשית של העובד) = 149.68 .₪
עדכון 14/09/2020 אופציה זו איננה חלה על עובדים בסיעוד אשר עובדים בשכר חודשי אלא, רק על עובדים בשכר יומי.
 
הנטל להוכיח כי העבודה בחג הייתה מרצונו של העובד ולא מתוך כורח - מוטל על המעסיק (זאת בהתאם לרציונל לעודד
ניצול בפועל של החופשה בחג).
 
 
לסיכום –
לאור האמור לעיל, אנו כחברת סיעוד באמצעות תאגיד א.גונן (שבח) שירותי סיעוד ממליצים לפעול לפי הוראה זו. אנו עושים את מירב המאמצים כדי לידע, להסביר, לייעץ ולהדריך את המעסיק בכללים, חוקים, זכויות וחובות המתחדשים מעת לעת כדי לשמור על זכויותיהם של המטופלים ועובדיהם.

חג, יום חופשי - כמה ולמה?

 
שבח שרותי סיעוד ורווחה בע"מ סניף ראשי: ז'בוטינסקי 129, רמת גן | לקוחות חדשים: 072-33-80-273 | שירות לקוחות:   0722-575-146
עקבו אחרינו - 
כ"א עובדים זרים |  מטפלים עבור קשישים |  סיעוד יבנה |  פיליפינים לסיעוד רעננה |  כ"א סיעודי |  מטפלים זרים אשדוד |  מטפלת זרה חדרה |  מטפל זר לסיעוד נתניה |  מטפל 24 שעות תל אביב |  סיעוד חדרה |  פיליפינים לסיעוד רמת גן |  פיליפינים לסיעוד יבנה |  מטפל עבור קשיש |  סיעוד לגיל הזהב תל אביב |  מטפל זר רמת גן |  מטפלת זרה יבנה |  סיעוד אשדוד |  מטפל זר לסיעוד רעננה |  כח אדם עובדים זרים |  סיעוד נתניה |  פיליפינים לסיעוד נתניה |  מטפל סיעודי יבנה |  סיעוד לגיל הזהב יבנה |  מטפלת פיליפינית |  עובד זר לסיעוד |  עובדת זרה |  שירותי סיעוד |  פיליפינים לסיעוד חדרה |